Đăng ký khóa học tại HNPI


Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Đăng ký khóa học tại HNPI

Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Đăng ký khóa học tại HNPI

Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Ông Hồ Khánh Lân

VỚI TRÊN 15 NĂM CHO ĐẾN TRÊN 20 NĂM KINH NGHIỆM, BAN GIẢNG VIÊN LÀ CÁC GIÁO SƯ, TIẾN SỸ,THẠC SỸ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ, CÁC CEO, QUẢN LÝ CẤP CAO CỦA CÁC TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA, CÁC TỔ CHỨC, CÔNG TY UY TÍN TẠI VIỆT NAM.

CEO – Công Ty Quảng cáo & Tổ Chức Sự Kiện Skyline

Với trên 20 năm kinh nghiệm, Ông Lân và cộng sự của mình đã có những cống hiến hết mình cho các thương hiệu lớn trên thị trường mà điển hình là Heineken, Tiger thông qua các dự án mang tầm vóc Quốc Tế như chương trình “Heineken Countdown Party”, DJ, Ca Đoàn Giáng sinh từ Bắc tới Nam, Tiger Music,…

Hiện nay Ông Lân là Giám Đốc Điều Hành của Công Ty Quảng Cáo và Tổ Chức Sự Kiện Skyline.

© Copyright 2017 HNP International. All Rights Reserved.