Đăng ký khóa học tại HNPI


Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Đăng ký khóa học tại HNPI

Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Đăng ký khóa học tại HNPI

Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Thạc Sỹ, Kiến Trúc Sư Nguyễn Duy Khanh

VỚI TRÊN 15 NĂM CHO ĐẾN TRÊN 20 NĂM KINH NGHIỆM, BAN GIẢNG VIÊN LÀ CÁC GIÁO SƯ, TIẾN SỸ,THẠC SỸ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ, CÁC CEO, QUẢN LÝ CẤP CAO CỦA CÁC TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA, CÁC TỔ CHỨC, CÔNG TY UY TÍN TẠI VIỆT NAM.

Đại Học Kiến Trúc TPHCM- MBA

Ông Nguyễn Duy Khanh tốt nghiệp Thạc sỹ Kiến trúc sư tại trường Đại học Kiến trúc thành phố HCM.

Với gần 25 năm đam mê và kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc, và thâm niên công tác trên 15 năm cho đến nay tại Sở quy hoạch – Kiến trúc TP HCM, trong suốt thời gian qua, ông Khanh đã có nhiều đóng góp tích cực cho vấn đề quy hoạch, kiến trúc, và phát triển đô thị cho thành phố mang tên Bác.

Hiện nay, Ông Khanh đang là chuyên viên công tác tại Sở Quy Hoạch-Kiến Trúc Tp.HCM.

© Copyright 2017 HNP International. All Rights Reserved.