Đăng ký khóa học tại HNPI


Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Đăng ký khóa học tại HNPI

Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Đăng ký khóa học tại HNPI

Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Thạc Sỹ Phạm Ngọc Sơn

VỚI TRÊN 15 NĂM CHO ĐẾN TRÊN 20 NĂM KINH NGHIỆM, BAN GIẢNG VIÊN LÀ CÁC GIÁO SƯ, TIẾN SỸ,THẠC SỸ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ, CÁC CEO, QUẢN LÝ CẤP CAO CỦA CÁC TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA, CÁC TỔ CHỨC, CÔNG TY UY TÍN TẠI VIỆT NAM.

Maastricht School of Management - Netherlands Business Administration - MBA
University of Economy HCMC – BA

Thạc Sỹ Sơn có gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành Kinh doanh, Tiếp thị Thương mại cho các Tập Đoàn Đa Quốc Gia trong ngành FMCGs, và Beverage như Nhà Máy Bia Việt Nam (Heineken,Tiger, Larue, …), Nhà Máy Bia Sabmiller, …

© Copyright 2017 HNP International. All Rights Reserved.