Đăng ký khóa học tại HNPI


Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Đăng ký khóa học tại HNPI

Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Đăng ký khóa học tại HNPI

Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Bà Ellie Hương Giang

VỚI TRÊN 15 NĂM CHO ĐẾN TRÊN 20 NĂM KINH NGHIỆM, BAN GIẢNG VIÊN LÀ CÁC GIÁO SƯ, TIẾN SỸ,THẠC SỸ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ, CÁC CEO, QUẢN LÝ CẤP CAO CỦA CÁC TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA, CÁC TỔ CHỨC, CÔNG TY UY TÍN TẠI VIỆT NAM.

Columbia Southern University – MBA ( Hạng ưu )
People & Organization - Management Consulting Director- PricewaterhouseCoopers Consulting Vietnam

Với 19 năm kinh nghiệm trong ngành Quản trị Nhân sự tại nhiều Doanh nghiệp, Tập đoàn danh tiếng như British American Tobacco (BAT), Hong Leong Bank Vietnam, Hewlett-Packard, và đến Công ty Tư vấn danh tiếng toàn cầu PricewaterhouseCoopers Consulting Vietnam.

Với học vị Thạc sĩ Quản trị kinh doanh loại A tại Đại học Nam Columbia Hoa Kỳ, Bà Ellie Hương Giang đã cống hiến hết mình về khả năng và trách nhiệm – đặc biệt là kỹ năng quản trị con người của mình - để hỗ trợ cải thiện môi trường làm việc, góp phần phát triển và đưa các công ty, doanh nghiệp luôn vươn lên.

Tại Hewlett-Packard Việt Nam, với những đóng góp của mình, Bà Ellie Hương Giang đã góp phần đưa HP Việt Nam vào danh sách Top 11 nơi làm việc tốt nhất năm 2014!

Hiện nay, Bà Ellie Hương Giang nắm giữ vị trí Giám đốc Tư vấn về Con Người & Tổ Chức tại Price water house Coopers Consulting Vietnam.

© Copyright 2017 HNP International. All Rights Reserved.