Đăng ký khóa học tại HNPI


Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Đăng ký khóa học tại HNPI

Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Đăng ký khóa học tại HNPI

Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Ban Giảng Viên

VỚI TRÊN 15 NĂM CHO ĐẾN TRÊN 20 NĂM KINH NGHIỆM, BAN GIẢNG VIÊN LÀ CÁC GIÁO SƯ, TIẾN SỸ,THẠC SỸ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ, CÁC CEO, QUẢN LÝ CẤP CAO CỦA CÁC TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA, CÁC TỔ CHỨC, CÔNG TY UY TÍN TẠI VIỆT NAM.

Ông Daniel J. Gordon Jones

Ông Daniel J. Gordon Jones

Brunel University London – BA (Hons – Hạng ưu)
Nhà Tư Vấn Marketing Độc Lập
Nguyên Tổng Giám Đốc – DDB Vietnam

Thạc Sỹ Calvin Lam

Thạc Sỹ Calvin Lam

UCLA – MBA
CEO – iBasic Vietnam

Ông Roy Ng

Ông Roy Ng

Nanyang, Singapore - MBA
Tổng Giám Đốc – Lenovo Vietnam

Thạc Sỹ Phạm Công Đại

Thạc Sỹ Phạm Công Đại

University Of San Francisco - MBA
Trưởng Đại Diện khu vực của Tập Đoàn Tài Chính, Bảo Hiểm Transamerica, Alviso (California)
Giám Đốc Dự Án - Quản Trị tại HNP International.

Nhạc Trưởng, Thạc Sỹ Nghệ Sỹ Ưu Tú Hoàng Điệp

Nhạc Trưởng, Thạc Sỹ Nghệ Sỹ Ưu Tú Hoàng Điệp

Nhạc Viện Tchaikovsky(Moscow – Nga) chuyên ngành Chỉ huy Hợp xướng & Sư phạm âm nhạc
Thạc Sỹ chuyên ngành Chỉ Huy Giao Hưởng tại Nhạc Viện TP.HCM
Nguyên Trưởng Khoa Nhạc Nhẹ và Âm Nhạc Công Nghệ Nhạc Viện TP.HCM.
Giám Đốc Dự Án - Âm Nhạc & Phong Cách Sống tại HNP International

Bà Ellie Hương Giang

Bà Ellie Hương Giang

Columbia Southern University – MBA ( Hạng ưu )
People & Organization - Management Consulting Director- PricewaterhouseCoopers Consulting Vietnam

Thạc Sỹ Trần Võ Quốc Sơn

Thạc Sỹ Trần Võ Quốc Sơn

University of Law, HCMC – BA
Swinburne University of Technology - Diploma of Corporation Law & Management, JICA/JIII/AOTS Japan The Industrial Property Rights Training Course for Lawyer, AOTS Law Scholarship in Tokyo

Ông Bình Lê

Ông Bình Lê

CEO – Echo Group
Business Director – Grey Vietnam

Bà Phạm Uyên Châu

Bà Phạm Uyên Châu

CEO – Brandidas Group

Thạc Sỹ Hoàng Thúy Quyên

Thạc Sỹ Hoàng Thúy Quyên

Columbia Southern University – MBA
Giám Đốc Kinh Doanh Toàn Quốc – Unilever Vietnam ( Nghành Hàng Máy Lọc Nước)

Ông Nguyễn Thăng Long

Ông Nguyễn Thăng Long

Vietnam Digital Marketing Group

Thạc Sỹ Phan Khanh

Thạc Sỹ Phan Khanh

CFVG - MBA
University of Economy HCMC–BA
Giám đốc Hoạt động Thương mại – Heineken Vietnam

© Copyright 2017 HNP International. All Rights Reserved.