Đăng ký khóa học tại HNPI


Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Đăng ký khóa học tại HNPI

Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Đăng ký khóa học tại HNPI

Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Ban Giảng Viên

VỚI TRÊN 15 NĂM CHO ĐẾN TRÊN 20 NĂM KINH NGHIỆM, BAN GIẢNG VIÊN LÀ CÁC GIÁO SƯ, TIẾN SỸ,THẠC SỸ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ, CÁC CEO, QUẢN LÝ CẤP CAO CỦA CÁC TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA, CÁC TỔ CHỨC, CÔNG TY UY TÍN TẠI VIỆT NAM.

Thạc Sỹ Nguyễn Cửu Long

Thạc Sỹ Nguyễn Cửu Long

Maastricht School of Management - MBA
University of Economy HCMC – BA

Thạc Sỹ Phạm Ngọc Sơn

Thạc Sỹ Phạm Ngọc Sơn

Maastricht School of Management - Netherlands Business Administration - MBA
University of Economy HCMC – BA

Bà Huỳnh Lê Vy Thảo

Bà Huỳnh Lê Vy Thảo

CEO – Swissline Vietnam

Bà Hồ Thị Uyên Ly

Bà Hồ Thị Uyên Ly

Đại Học Kinh Tế Tp.HCM – BA
Giám Đốc Điều Hành – Labella Vietnam

Ông Sang Phan

Ông Sang Phan

CEO – Mpire Vietnam (Digital Marketing Company)
Founder FangPub, Nash & Tapas, 1960

Ông Thái Bá Dũng

Ông Thái Bá Dũng

Đại Học Kinh Tế TP.HCM – BA
Giám Đốc Điều Hành – Maschio Fashion

Ông Trần Mạnh Hùng

Ông Trần Mạnh Hùng

MBA, Musician
The member of The Board of Art – “Vietnamese Songs” and “Vietnamese Favor Songs” on VTV

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Ông Nguyễn Thanh Tùng

General Manager - Tungmixxpro

Ông Mike Lê Duy Trường Linh

Ông Mike Lê Duy Trường Linh

University of Melbourne and Musician Institute of California - United States - MBA

Thạc Sỹ, Kiến Trúc Sư Nguyễn Duy Khanh

Thạc Sỹ, Kiến Trúc Sư Nguyễn Duy Khanh

Đại Học Kiến Trúc TPHCM- MBA

Ông Hồ Khánh Lân

Ông Hồ Khánh Lân

CEO – Công Ty Quảng cáo & Tổ Chức Sự Kiện Skyline

Bà Anh Trần

Bà Anh Trần

Đại Học Tổng hợp – BA
Nguyên Giám Đốc Nhân Sự Cấp Cao – GlaxoSmithKline Vietnam.
Tư vấn Nhân Sự Cấp cao - LEE HECHT HARRISON Vietnam.

© Copyright 2017 HNP International. All Rights Reserved.