Đăng ký khóa học tại HNPI


Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Đăng ký khóa học tại HNPI

Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Đăng ký khóa học tại HNPI

Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Ban Giảng Viên

VỚI TRÊN 15 NĂM CHO ĐẾN TRÊN 20 NĂM KINH NGHIỆM, BAN GIẢNG VIÊN LÀ CÁC GIÁO SƯ, TIẾN SỸ,THẠC SỸ TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ, CÁC CEO, QUẢN LÝ CẤP CAO CỦA CÁC TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA, CÁC TỔ CHỨC, CÔNG TY UY TÍN TẠI VIỆT NAM.

Ông Đỗ Quang Thuận

Ông Đỗ Quang Thuận

Michigan State University – MBA

Tổng Giám Đốc Liberty Insurance Viet Nam

Thạc Sỹ Võ Hồng Hải

Thạc Sỹ Võ Hồng Hải

National Economics University – MBA

Nguyên Tổng Giám Đốc Acer Việt Nam

Giám Đốc “Home & Small Business” Lenovo Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Kim Quy

Bà Nguyễn Thị Kim Quy

Nguyên Giám Đốc Tiếp Thị Lenovo Việt Nam

Ông Mai Tuấn Cường

Ông Mai Tuấn Cường

Viện Quản Trị Doanh Nghiệp Hà Nội - BA

APTECH (ẤN ĐỘ) - Lập Trình Viên Quốc Tế

Trường Doanh Nhân PTI - Trưởng phòng kinh doanh, đào tạo giảng viên.

Bà Phương Ngô

Bà Phương Ngô

Trên 30 năm kinh nghiệm Tài chính Ngân hàng.

Hiện Bà đang là Giáo Sư Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng TPHCM

THẠC SỸ ANDY TRUONG

THẠC SỸ ANDY TRUONG

Đại Học San Diego, United States.
Nguyên Tổng Giám Đốc – Kinh Doanh và Tiếp Thị Tập Đoàn Triumph International VN.
Trưởng Phòng – CT Tài Chính TNHH MTV VP BANK
Giám Đốc Dự Án - Kinh Doanh & Đầu Tư tại HNP International

© Copyright 2017 HNP International. All Rights Reserved.