Đăng ký khóa học tại HNPI


Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Đăng ký khóa học tại HNPI

Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Đăng ký khóa học tại HNPI

Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Bà Nguyễn Thị Thanh Viên

Đại Học Văn Khoa Sài Gòn (Trước năm 1975)

Đại Học Tổng Hợp TP.HCM

Management Center Europe (Bruxelles)

Nguyên Giám Đốc Đối Ngoại Công Ty Liên Doanh Nhà Máy Bia Việt Nam (Heineken Vietnam).
Nguyên Giám Đốc Đối Ngoại Unilever Best Foods Việt Nam.
Nhà báo Bút Danh Quế Viên.

Cố Vấn Đối Ngoại tại HNP International.

Bà Nguyễn Thị Thanh Viên tức Viên Nguyễn Nielsen, đã theo học tại các trường danh tiếng tại Sài Gòn trước năm 1975 như Trường Trưng Vương Sài Gòn, Đại Học Văn Khoa Sài Gòn (Ban Ngôn ngữ Văn chương Anh); và sau năm 1975, tại Đại Học Tổng Hợp Tp.HCM (Khoa Ngoại Văn), Management Center Europe - Bruxelles (Public Affairs).

Bà đã từng đảm nhiệm chức vụ Public Relations Manager tại Công ty Liên doanh Nhà Máy Bia Việt Nam (Heineken Vietnam) - Tập đoàn sở hữu, sản xuất, và phân phối các thương hiệu Bia như Heineken, Tiger, Bivina, Larue… (1995-2002); và tại Tập đoàn Unilever Best Foods Vietnam (2002-2003).

Ngoài ra, Bà còn là Cộng tác viên rất tích cực về mảng kinh tế, chính trị, xã hội cho các tòa báo nổi tiếng như Tuổi trẻ, Tuổi Trẻ Cuối Tuần, Nhịp Cầu Đầu Tư, Doanh Nhân Sài Gòn Cuối tuần,.. với Bút Danh Quế Viên từ 2003 tới nay.

Không chỉ sống và làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh, Bà còn đã từng sinh sống và làm việc Budapest, Tehran, Đan mạch cùng phu quân là Đại sứ Claus Juul Nielsen.

Tại HNP International, Bà Nguyễn Thị Thanh Viên đảm nhiệm vị trí Cố Vấn Đối Ngoại.

© Copyright 2017 HNP International. All Rights Reserved.