Đăng ký khóa học tại HNPI


Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Đăng ký khóa học tại HNPI


Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Đăng ký khóa học tại HNPI

Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Đăng ký khóa học tại HNPI

Vui lòng nhập họ tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ email Email không đúng định dạng

Cảm nhận của học viên

Cảm nhận của học viên (3)

Thứ hai, 23 Tháng 10 2017 09:09 Viết bởi

Bạn T. Bảo – Grey Vietnam

"Rất ấn tượng về bài giảng chiến lược truyền thông cũng như các case study lớn trên thị trường, mà tôi có thể ứng dụng ngay vào công việc!”

Thứ bảy, 21 Tháng 10 2017 11:41 Viết bởi

Bạn Q.T.Thùy Linh – Đại Học Quốc Tế

"Qua những môn đã học về Quản Trị, tôi thấy rất tự tin khi tìm kiếm công việc, cũng như khi bắt đầu làm việc tại bất kỳ môi trường nào trong tương lai”

Thứ bảy, 21 Tháng 10 2017 10:16 Viết bởi

Bạn P.T. Quỳnh Hoa – DKSH Vietnam

"Cám ơn Thầy Cô Giảng Viên Doanh Nhân về những kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn đã sẻ chia. Khi áp dụng, tôi nhận thấy kết quả công việc tốt hơn rất nhiều”

© Copyright 2017 HNP International. All Rights Reserved.