Hotline

090 6767 384

 

Đăng ký nhận tin

Chủ Tịch Danh Dự của HNP International, Dr. Robertson, tham gia hội nghị tại International Guide lần thứ VIII tại Brazil

Trung tuần tháng 11 năm 2014, Giáo Sư Tiến Sỹ Chủ Tịch Danh Dự của HNP International đã tham gia Hội Nghị “International GUIDE” lần thứ 8 tại Brazil. Trong kỳ hội nghị này, Giáo Sư Tiến Sỹ Roberston đóng vai trò là chủ trì phát biểu cho nội dung về “Ứng dụng Công Nghệ và Kỹ Thuật trong việc Quản Lý Chất Lượng của Đào Tạo Từ xa tại Brazil và trên toàn Thế Giới trong Tương Lai”.

 

 

 

 

 


Tại hội nghị lần này, có rất nhiều Giáo Sư, Tiến sỹ tham gia và đóng góp ý kiến cho xu hướng học qua mạng (e-learning) trên toàn cầu với sự hỗ trợ của các kỹ thuật tiên tiến để đảm bảo chất lượng cho mô hình đào tạo này. Đồng thời, các chuyên gia tại gia hội nghị cũng nhận mạnh việc phát triển của mô hình học qua mạng không những áp dụng tại các nước phát triển mà còn được đẩy mạnh tại các nước đang và kém phát triển trong xu hướng mong đạt đến học vị và kiến thức cao hơn.

Ngoài việc tham gia đóng góp các ý kiến về việc học qua mạng, các chuyên gia cũng đã có rất nhiều bình luận về khắc phục những hạn chế của của mô hình này là làm sao đẩy mạnh tính sáng tạo trong việc học.

Joomla Templates - by Joomlage.com