Hotline

090 6767 384

 

Đăng ký nhận tin

Hình ảnh Chủ Tịch Danh Dự của HNP International, Dr. Robertson, tham gia hội nghị tại các trường Đại Học


 Hội Nghị tại trường Đại Học Panamericana - Mỹ

 

hnp9Hội Nghị tại trường Đại Học Argosy - Mỹ

 

hnp10

Hội Nghị tại trường Đại Học Stirling Scotland - Anh

 

 

Hội Nghị tại trường Đại Học Quoc Gia Trung Quốc - Trung Quôc

Joomla Templates - by Joomlage.com