Lịch Khai Giảng Ngoại Khóa T12 - 2017, TP.HCM

Stt Môn Học Khai Giảng Giờ Học Ngày Học Thời Lượng Học Phí
HỘI NHẬP THẾ GiỚI ÂM NHẠC
1  Âm Nhạc Tổng Hợp 06/12 18h-20h 4  8 giờ 1,600,000
2  Âm Nhạc Tổng Hợp 08/12 18h-20h 6 8 giờ 1,600,000
ÂM NHẠC SỐ
3  Âm Nhạc Vi Tính 04/12 18h-20h 2 8 giờ 1,600,000
4  Âm Nhạc Vi Tính 06/12 18h-20h 4  8 giờ 1,600,000
ÂM NHẠC & BIỂU DIỄN
5  Guitar Hiện Đại 04/12 18h-20h 2  8 giờ 1,600,000
6  Guitar Hiện Đại 05/12 18h-20h 3  8 giờ 1,600,000
7  Guitar Hiện Đại 06/12 18h-20h 4  8 giờ  1,600,000
8  Guitar Hiện Đại 07/12 18h-20h 5 8 giờ 1,600,000
9  Guitar Hiện Đại 08/12 18h-20h 6 8 giờ 1,600,000
ÂM NHẠC & PHÒNG THU
10  Kỹ Thuật Phòng Thu ComingSoon     ComingSoon  
Joomla Templates - by Joomlage.com