Lịch Khai Giảng Các Khóa Tiếng Anh T12 - 2017, TP.HCM

Stt Môn Học Khai Giảng Giờ Học Ngày Học Thời Lượng Học Phí
MANAGEMENT
1  Leadership&Teambuilding 04/12 9h - 17h 2,3 12 giờ 8,000,000
2  Essentials of Business 04/12 9h - 17h 2,3 12 giờ 8,000,000
3  Women & Leadership 04/12 18h - 21h 2,3 6 giờ 2,000,000
 SALES, MARKETING, PR
4  Negotiation Skills 06/12 9h - 17h

4,5

12 giờ 8,000,000
5  Power of Relationships 08/12 9h - 17h 6 6 giờ 4,000,000
FINANCE AND ACCOUNTING
6  Finance-Middle Small Buz 06/12 9h - 17h 4,5 12 giờ 8,000,000
Joomla Templates - by Joomlage.com