Lịch Hội Nhập T1 - 2018 TP.HCM


Comming Soon...


STT Hội Thảo Ngày Thời gian Phí Tham Gia
      HỘI NHẬP THẾ GiỚI THỂ THAO GOLF
 1  Golf Event 1      
 2  Golf Event 2      
      HÔI NHẬP THẾ GiỚI DU LỊCH
 3  Du Lịch Khám Phá 1      
 4  Du Lịch Khám Phá 2      
       HỘI NHẬP THẾ GIỚI ẨM THỰC
 5  Nghệ Thuật Ẩm Thực 1      
 6  Nghệ Thuật Ẩm Thực 2      
       HỘ NHẬP THẾ GiỚI THỜI TRANG & GiẢI TRÍ
 7  Sự Kiện Âm Nhạc 1      
 8  Sự Kiến Thời Trang 1      
 9  Sự Kiện Giải Trí 1      
       HỘ NHẬP CƠ HỘI TOÀN CẦU
 10  Cơ Hội Hợp Tác tại VN 1      
 11  Cơ Hội Hợp Tác Quốc Tế 2      
Joomla Templates - by Joomlage.com