Phó Chủ Tịch Ban Giảng Dạy tại trường Đại Học Argosy University, Tampa, Florida
Chủ Tịch Danh Dự của HNP International

 

Giáo Sư Ban Quản Trị Marketing, Trường Đại Học South Pacific (USP), Suva, Fiji Islands. 
Giám Đốc Cố Vấn Cấp Cao của HNP International.


Trưởng Đại Diện khu vực của Tập Đoàn Tài Chính, Bảo Hiểm Transamerica, Alviso (California)
Giảng Viên Ban Kế Toán Tài Chính và Marketing, Trường Đại Học ChiangMai, Thailand
Giám Đốc Cố Vấn Cấp Cao của HNP International.

Đại Học Columbia Southern University
Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chi Minh
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Tp. Hồ Chi Minh
Giám Đốc Điều Hành - HNP International

Nhạc Trưởng, Thạc Sỹ - Nghệ Sỹ Ưu Tú Hoàng Điệp
Tốt nghiệp Nhạc Viện Tchaikovsky(Moscow – Nga) chuyên ngành Chỉ huy Hợp xướng & Sư phạm âm nhạc
Thạc Sỹ chuyên ngành Chỉ Huy Giao Hưởng tại Nhạc Viện TP.HCM
Trưởng Khoa Nhạc Nhẹ và Âm Nhạc Công Nghệ Nhạc Viện TP.HCM
Giám Đốc Nghệ Thuật, Dự án & Sáng tạo Trường Nghệ Thuật Hải Âu.
Giám Đốc Giáo dục & Đào tạo Âm Nhạc kiêm Trưởng Khoa Nghệ thuật của HNP International

Nguyên Giám Đốc Đối Ngoại Công Ty Liên Doanh Nhà Máy Bia Việt Nam

Nguyên Giám Đốc Đối Ngoại Unilever Việt Nam.

Giám Đốc Tư Vấn Đối Ngoại của HNP International

Đại Học San Diego, United Stated.
Nguyên Tổng Giám Đốc – Kinh Doanh và Tiếp Thị Tập Đoàn Triumph International VN.
Tổng Giám Đốc Coty Beauty Việt Nam
Trưởng Khoa Thương Mại của HNP International Vietnam
Giám Đốc Tư Vấn – Chuyên Nghành Thời Trang của HNP International

Đại Học Khoa Học Quốc Gia Hà Nội
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội
Đại Học Swinburne tại HàNội
Đại Học Westminster, London
Giám Đốc Điều Hành – Quản Trị Marketing & Truyền Thông, Trợ Lý Cấp Cao HĐQT  – TH Group & Bac A Bank
Trưởng Khoa Tiếp Thị - HNP International.

Joomla Templates - by Joomlage.com