Nhận Diện Thương Hiệu

Logo

 

 

Logo H Club

 

 

Stamp

 Ý nghĩa chữ HNP

  mang ý nghĩa là Học tập, Hội Thảo, Hợp Tác, và Hội Nhập.

  mang ý nghĩa là Phát Triển, Thành Công, và cũng có ý nghĩa là Chuyên Gia.

  mang ý nghĩa là Học Tập, Hội Thảo, Hợp Tác, và Hội Nhập cùng các chuyên gia để

               phát triển và thành công.

 

Ý nghĩa của biểu tượng

 
Chữ “H”, Đôi Chim Én, và sự kết hợp của Vòng Nguyệt Quế là thể hiện sự phát triển và thành công.

 

 

Màu sắc chính
Màu Vàng Kim Loại (Golden) 
 
Màu hổ trợ
Màu Bạc Kim Loại (Silver)

 

 

Màu Nâu Rêu (Special Brown)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Joomla Templates - by Joomlage.com