Mục Tiêu và Chân Giá Trị

Mục Tiêu

Trở thành đơn vị liên kết Đào Tạo, tổ chức Hội Thảo, và các hoạt động Hội Nhập năng động nhất tại Việt Nam.

 

Chân Giá Trị

Tôn Trọng, Học Hỏi, Chia Sẻ, Hợp Tác, Hội Nhập, Phát Triển, Thành Công, và Toàn Cầu.

Joomla Templates - by Joomlage.com