Thạc Sỹ Phạm Ngọc Sơn

Maastricht School of Management - Netherlands  Business Administration - Master

University of Economy HCMC     - Foreign Trade - BachelorQuá trình làm việc trên 16 năm cho các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành FMCG / Beer & Beverage như Heineken, Tiger, Miller; với trải nghiệm qua các bộ phận từ Sales, Trade Marketing đến Marketing.

Joomla Templates - by Joomlage.com