Maastricht School of Management - Netherlands  Business Administration - Master

University of Economy HCMC     - Foreign Trade - Bachelor

ThS. Nguyễn Cửu Long

Business Development Director - RDD Corp

 

 Giảng viên, Nghệ sĩ-Nhạc sĩ Mike Lê Duy Trường Linh

 Đại học Melbourne và Musician Institute of California - Hoa Kỳ

 

 

 

 

Đại Học Columbia Southern University
Giám Đốc Quản Lý các Kênh Bán Hàng (Channel Manager)
Beiersdorf Vietnam.
Thương Hiệu: Nivea

Tốt nghiệp chuyên ngành  Sáng tác tại Nhạc Viện Hà Nội
Giảng viên Trường  Đại học Văn hóa nghệ thuật - Cơ sở II - TP.HCM
Thành viên Hội đồng nghệ thuật  chương trình “Bài Hát Việt” & “Bài Hát Yêu Thích”  của VTV

Giám Đốc Công Ty Tungmixpro
Giảng viên Trường Cao đẳng Phát thanh – Truyền hình TP.HCM
Giảng viên Trường Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM
Tốt nghiệp chuyên ngành Chỉ huy dàn nhạc Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội-Cơ sở II-TP.HCM

Giám Đốc Điều Hành - Công Ty Quảng Cáo và Tổ Chức Sự Kiện Skyline
Ông Hồ Khánh Lân đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong công tác điều hành và tổ chức các sự kiện lớn tại Việt Nam.

Nguyên Giám Đốc Tiếp Thị Kỹ Thuật Số - AVC Communications
Giám Đốc Tiếp Thị Kỹ Thuật Số - IMS

 

Joomla Templates - by Joomlage.com